1 Matching Annotations
  1. Jan 2022
    1. Demokratická prosperujúca Ukrajina predstavuje zásadný problém pre režim v Kremli, hovorí analytik Rasťo Kužel.

      Zavadzanie a manipulacie faktami