1 Matching Annotations
  1. Mar 2023
    1. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép, de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.

      a harmadik részben megváltozik az elbeszélő, Radnóti immár az egész magyarság nevében szól. stílusában a régi prédikátorokat idézve szól Istenhez, Isten nagyságát dicsőítve és a bűnös emberiséget ostorozva. a szomszédos népek bűnösnek kiáltottak ki minket, a költő azonban békevágytól vezetve vallja, hogy egy egész nép nem lehet bűnös, hiszen számtalan ártatlan tagja van; csecsemőktől egészen magáig a költőig.

      az utolsó sor elkülönül az eddigiektől. ebben a sorban egy hatalmas szárnyú óvó madár képe jelenik meg. az éjji felleg a bibliában a Gondviselő Istent jelenti. az egész világot beborító szárnyas virrasztó csak Isten lehet, hiszen csak ő képes az abszolút virrasztásra, aki soha nem alszik el sem szellemében sem testi valójában. Radnóti védelemért könyörög az Úrhoz az egész szenvedő emberiség számára.