1 Matching Annotations
  1. Sep 2022
    1. Artykuł przedstawia podłoże rozwoju metod rozpoznawania dokumentów oraz wyszukiwania informacji do 1939 roku, czyli do momentu, w którym Vannevar Bush napisał artykuł „As We May Think”, opublikowane potem w 1945 roku.

      Artykuł przekonuje do tego, że pomysł Busha nie był ani tak oryginalny, ani tak rewolucyjny, jak się go przedstawia. Autor przedstawia także stanowiska innych badaczy czy wynalazców, którzy mieli zarzuty względem projektu Memeksu.

      Autor skupia się przede wszystkim na osobie Emanuela Goldberga i jego wynalazku wyszukiwarki mikrofilmów. Przedstawia także powody, które spowodowały, że jego wynalazek był pomijany i zapomniany.