1 Matching Annotations
  1. Sep 2022
    1. Artykuł przedstawia historię idei Memeksu, autorstwa Vannevara Busha. Autor przedstawia także informacje na temat różnych wydań jego tekstu na ten temat.

      W tekście znajdują się także informacje na temat maszyny Rapid Selector, autorstwa Ralpha R. Shawa, powstałej na tym, co pisał Emmanuel Goldberg, który z kolei inspirował się pracą Busha.