1 Matching Annotations
  1. Mar 2024
    1. Kapitel 1-3: Introduktion til hovedpersonen og hendes familieforhold.Kapitel 4-6: Beskrivelse af miljøet i barndommens gade og interaktion med naboerne.Kapitel 7-9: Hovedpersonens skolegang og venskaber.Kapitel 10-12: Familiekonflikter og opvækstoplevelser.Kapitel 13-15: Ungdomsårene og de første kærlighedsoplevelser.Kapitel 16-18: Hovedpersonens drømme og ambitioner.Kapitel 19-21: Konflikter og udfordringer i voksenlivet.Kapitel 22-24: Afslutning og refleksion over livet i barndommens gade.

    Tags

    Annotators