2 Matching Annotations
  1. Aug 2022
    1. Sellock là keo khóa ốc còn được gọi là keo khóa ren, keo khóa định vị bạc đạn có khả năng khóa ren và lấp đầy khoảng trống, ngăn ngừa ăn mòn và rò rỉ, lý tưởng để khóa ren các vít nhỏ khỏi bị lỏng khi rung.