1 Matching Annotations
  1. Dec 2022
    1. Foam bọt nở hay keo bọt nở là một foam với thành gốc Polyurethane (PU) dùng để trám trét khe hở có khả năng cách âm cách nhiệt và chống thấm, là vật liệu quan trọng trong xây dựng trám trét lắp đặt, chà ron, chèn, lắp các khe, lổ hỏng và dán các tấm tường.