1 Matching Annotations
  1. Jul 2022
    1. Tại sao gọi là thép râu câu tường? Thép râu tường hay còn gọi là bát thép râu tường, thép râu neo tường hoặc thép râu câu tường, thép râu cột, chúng có hình dạng hình chữ "L", bê mặt dập gân và có các lỗ để bắt vào tường, cột. Thép râu tường thường được làm từ nguyên liệu tôn kẽm loại 1, có độ dày 0.5 mm hoặc 0.7 mm, chiều dài 240 mm và 300 mm.

      Thép râu tường còn gọi là thép râu neo tường, thép râu câu tường, chúng dùng để khoan cấy thép râu tường chống nứt tại vị trí nối giữa tường và cột.