14 Matching Annotations
 1. Nov 2022
  1. v-model

   با این v-model میشه تعیین کرد که روی کدام tab وایسه

  2. nav-

   تعیین class اون navbar

  3. act

   تعیین class تبی که الان تووش active هستیم.

  4. e act

   تعیین class tabi که active است

  5. input

   این event برای وقتی است که تو میخوای وفتی از یه tab رفتی تو یه tab دیگه این رویداد صدا زده شود

  6. Have

   vertical کردن این b-tab

  7. V

   موقعیت header tab بجای بالا میاد یایین

  8. To

   با alignment میتونی بیاریشون وسط

  9. For eq

   اگر بخوای کل اون header tab را بگیره میتونی از justify استفاده کنی ولی دیگه برخلاف full همه تب ها به یک اندازه هستند

  10. To p

   اگر بخوای کل اون header tab را بگیره میتونی از full استفاده کنی و حالا اون tab که title بیشتری داره خود به خود عرض بیشتری میگیره.

  11. div

   فک کنم خیلی بخوایم از b-card داخل b-tabاستفاده کنیم

  12. Tab

   میگه اگر خواستی این b-tabs را داخل card بزاری خیلی راحت میتونی این کار را انجام بدی چون خود bootstrap قبلا فکر این کار بوده. کافیه یه b-card بزاری و یه no-body بزاری و حالا بیای و b-tabs و b-tab بزاری. به مثال دقت کن حتما بایدnobody بزاری

  13. ip:

   میگه اگر به صورت Dynamic یعنی با استفاده از for اینا خواستی این کار را انجام بدی حتما باید یه key برای b-tab درست کرده باشی. در ضمن میتونی از v-if برای هندل کردن بیشتر در b-tab استفاده کنی.

  14. <b-tabs

   اولش یع b-tabs باید بزنی بعد برای هر tab باید یه b-tab بزنی