1 Matching Annotations
  1. Apr 2024
    1. Documenten zijn het dominante transportmiddel in en tussen organisaties. Ze hebben doorgaans het formaat van staande of liggende a4tjes, of een verzameling daarvan, en heten .pdf, .doc of .xlsxl.

      Documents are dominant in organisations as a means of organising and communicating information.