1 Matching Annotations
  1. Mar 2024
    1. Hvordan beskriver digtet barndommen? Føler du, at digteren har haft en god ellerdårlig barndom? Hvorfor tror du det?• Hvordan beskriver digtet miljøet i gaden? Hvordan tror du, det var at vokse op i dettemiljø?• Hvordan bruger digtet sanser som syn, lyd og lugt til at beskrive gaden ogbarndommen?• Hvilke følelser tror du, digteren har, når hun ser tilbage på sin barndomsgade? Kan dufinde eksempler i digtet, der viser disse følelser?• Hvordan beskriver digtet forholdet mellem fortid og nutid? Hvordan påvirkerminderne om barndommen digterens liv nu?• Hvilken betydning har titlen "Barndommens Gade" for digtet? Hvorfor tror du,digteren har valgt denne titel?• Hvilke billeder eller metaforer bruger digteren til at beskrive barndommen? Hvadtror du, disse billeder symboliserer?• Hvordan tror du, miljøet i gaden påvirker børnenes opvækst og liv? Kan du findeeksempler i digtet, der viser dette?• Hvordan tror du, det er at være barn i dag sammenlignet med at være barn på ToveDitlevsens tid? Hvad tror du, der har ændret sig, og hvad tror du, der stadig er det samme?• Hvilke andre digte eller bøger, du har læst, minder digtet om? Hvorfor tror du, det ervigtigt at læse om barndom og opvækst i litteraturen?

    Tags

    Annotators