10 Matching Annotations
 1. Apr 2023
  1. cha

   دقت شود که اصلا چیزی به نام @click نداریم

  2. Individual

   برای قسمت style

  3. Use the

   برای size

  4. nline a

   اینم برای قسمت inline و stack

  5. val

   اینم value و disabled و text است که خودت میدونی این سه تا به چه دردی می خوره

  6. options: [

   اینم خود options است که توش text و value است

  7. :options="options"

   برای قسمت options است که میشه چنتا checkbox را تعیین کرد

  8. value=

   با این value و uncheck-value میشه تعیین کرد که وقتی کاربر چک میزنه چی برگردونه و وقتی uncheck میشه چیا برگردونه

 2. Nov 2022
  1. unc

   این برای تعیین کردن unchecked که کی میتونه uncheck باشه. همون کاره value را میکنه فقط value برای check این unchecked-value برای uncheck کردن

  2. For c

   این المانی است که به عنوان true و false به کار می رود. میتونه checkbox باشه و یا میتونه switch کار کنه.