21 Matching Annotations
 1. Jun 2023
  1. scrollable

   اگر میخواهی که modal به صورت scroll در بیاد باید این را بذاری

  2. hide-header-close

   برای پاک کردن اون دکمه ضربدر

 2. Jan 2023
  1. modal-

   این برای تعیین کردن class های headerو footer و body-class است

  2. v-b-modal.my-modal

   یکی از اولین روشا برای باز و بسته کردن BModal اینکه با استافده از v-b-modal و دادن id به اون میتونی اون modal را نشونش بدی. ** دقت داشته باش که این v-b-modal یه directive است و تو میتونی با = بهش بدی.

  3. this.$bvModal.show() and this.$bvModal.hide()

   دومین روش برای باز و بسته کردن BModal اینه که بیای و با استفاده از this.$bvModal.show(id) this.$bvModal.hide(id)

 3. Nov 2022
  1. Va

   میشه برای header و body و footer قشنگ برای هر هر background و text از variant استفاده کرد

  2. i

   میشه تعیین کرد اندازه Modal چی باشه

  3. Vert

   با این prop دیگه وسط باز میشه

  4. utton-size

   تعیین اندازه button ها در footer

  5. c

   برای بسته شدنش

  6. h

   برای hide کردن اون modal

  7. Pr

   با این bvModalEvent.preventDefault() میشه از بسته شدن جلوگیری کرد

  8. c

   این emit برای cancel

  9. o

   این emitبرای ok

  10. ou

   تعیین slotهای مختلف برای header و footer و قسمت title دقت داشته باش که اگر بری برای هندل کردن slot برای header اون ضربدر میره و اگر بری برای هندل کردن slot برای footer اون دکمه های تایید و کنسل میره میره

  11. ok

   میشه تعیین کرد که فقط دکمه ok باشه

  12. ok

   تعیین کردن این که دکمه های ok و canel با چه vaianti نشان داده شوند

  13. ok-

   برای تعیین کردن title های مختلف برای ok و cancel

  14. no

   برای تعیین کردن اینکه موقع escape زدن اون modal بسته نشه

  15. no

   وقتی بیرون اون پنجره modal میزنه بسته بشه یا نه

 4. Oct 2022
  1. There are several methods that you can employ to toggle

   اینجا میاد چنتا روش برای نشان دادن و یا بستن این BModal میگه