7 Matching Annotations
 1. Nov 2022
  1. trig

   انواع مختلف trigger که میتونی ست کنی از کلیک hover های مختلف

  2. ault

   این slot برای قسمت default به کار می رود.

  3. tit

   این slotبرای قسمت title به کار می رود

  4. #title>

   این title هم میتونه prop بهش بدی و یا اینکه به صورت slot بدی و حالا خودت بعدا از طریق یه template اینا handle کنی

  5. Th

   این همون کار tooltip برای دکمه و text ایفا می کنه همون چیزی که مجیدی برای قسمت تنیظیمات Novin Choob درست کرده

  6. place

   این در واقع برای hanle کردن این که اون popover در کجا قرار بگیره. به صورت پیش فرض راست است

  7. The t

   با تعیین کردن این target عملا داری براش یه id و یا ref تعیین کنیو اینجوری تو میتونی بعدا نشون بدی یا مخفیش کنی