8 Matching Annotations
 1. Apr 2023
  1. button

   اگر بیای prop buttons را بیای true کنی بجای اینکه به صورت radio button باشه به صورت button در میاد و حالا می تونی با button-variant بیای استایل این دکمه ها را تعیین کنی.(البته این style ها برای دکمه تعیین می شود و برای radiobutton تعیین نمی شود)

  2. Use the s

   برای تعیین size این radio buttons ها به کار می رود.

  3. By default <b

   به صورت پیش فرض این radio group ها در یک خط چا\ می شوند ولی با استفاده از stacked می شود تعیین کنیم بر روی هر خط چاپ شوند.

   1. ما با استفاده از b-form-radio-group می تونیم بیایم و با استافده از options این کار را هندل کنیم (این options یک آرایه ای از object است)
   2. یا با استفاده از b-form-radio به صورت دستی بیای این کار را handle کنی. یعنی برای هر option یک اپشن بذاریم
  4. Radio gr

   این همون array که بهش میگن options

  5. اینم اون ارایه ای که باید بسازی. به صورت text و value است

  6. v-model="

   خیلی نرفتم تو این v-model

 2. Feb 2023