2 Matching Annotations
  1. Sep 2022
  2. Jan 2021
    1. the TDF was extended to be relevant to other areas in which changing behaviour is important such as changing patient behaviours

      TDF, hasta davranışlarını değiştirmek gibi değişen davranışın önemli olduğu diğer alanlarla ilgili olacak şekilde genişletildi