4 Matching Annotations
 1. May 2023
  1. rows

   از این prop که برای تعیین تعداد ردیف اول کار که به کاربر میخواد نشون بده به کار می رود.

   اون max-rows برای این است که وقتی اون را میکشی پایین تا چه حد باز شود.

  2. no-resize

   با استفاده از این prop میشه تعیین کرد که resize نشود

  3. size

   می تونه سایز های مختلفی داشته باشه

  4. multi-line text

   برای multi-line ها است و میشه چند خط چیز نوشت و تازه قابلیت Auto-height داره