7 Matching Annotations
 1. Oct 2023
 2. Dec 2022
  1. Nẹp vát góc tam giác cột bê tông T-30

   Nẹp vát góc còn được gọi là nẹp tam giác cột bê tông T-30, một loại nẹp nhựa xây dựng có mục đích vát góc cạnh cột bê tông tránh không cho sứt mẻ cạnh.

  1. Nẹp nhựa xây dựng còn được gọi là nẹp xây dựng là một loại nẹp dùng để nẹp tường xây trát vữa, nẹp góc tường, nẹp chỉ ngắt nước, nẹp vát góc, vát cạnh bê tông, nẹp khe trần, nẹp chỉ tường thạch cao được làm từ nhựa PVC chúng có khả năng chịu nhiệt, cực kỳ cứng, chắc và không gỉ sét.
 3. Aug 2022
  1. Nẹp góc nhựa còn được gọi là ke nhựa là một loại nẹp góc dùng để ke bảo vệ hàng hóa khi đóng kiện hoặc bảo vệ các góc cạnh đồ vật, được làm từ nhựa.
 4. May 2020
 5. Jun 2019
 6. Nov 2017
  1. ability to support small scale IT requests that don't require an enterprise level solution

   Resonates with what we hear from people who work at the Government of Canada.