1 Matching Annotations
  1. May 2024
    1. Jeśli chodzi o to ostatnie, połączenie węzła ADHD-A z przetwarzaniem przedsionkowym nie jest zaskakujące, ponieważ układy przedsionkowe odgrywają dużą rolę w zwracaniu uwagi, skupieniu i czujności (Bigelow i Agrawal, 2015)

      Przedsionkowe przetwarzanie i integracja sensoryczna/wrażenia sensoryczne