1 Matching Annotations
  1. Jan 2015
    1. DEFINITION OF 'LOCK-UP OPTION' A stock option offered by a target company to a white knight for additional equity or for the purchase of a valuable portion of their company.

      Hedef şirketin, beyaz şövalye şirket için (yani istemediği şirket yerine onu satın almasını istediği şirket) sunduğu ek hisse senetleri veya şirketinin değerli kısmı