2 Matching Annotations
  1. Sep 2021
    1. Nếu có 1 cách biến tất cả mọi kiến thức phức tạp từ sách thành những điều đơn giản nhất. Thì tôi nghĩ, đó là hãy thử đọc hết quyển sách này.

    2. Đọc sách nghe tưởng chừng là việc quen thuộc và phức tạp vô cùng đối với nhiều người mà lại trở nên đơn giản đến không tưởng với cách diễn tả sâu sắc qua từng câu chuyện của tác giả Phan Thanh Dũng.