7 Matching Annotations
 1. May 2018
  1. Spector is mijn bijdrage voor een respectvoller internet!

   Samen voor een respectvoller internet!

  2. Welkom op deze pagina, met het onderzoeksverslag van Zitwat.in!

  3. Zitwatin Onderzoeksverslag – 30 juni – Andrew van Ingen

   Het onderzoeksverslag waar zitwat.in op gebaseerd is.

  4. een social bookmarking tool voor het verzamelen van maatschappelijke en levensbeschouwelijke content, met bijbehorende discussie platform, beschikbaar als app, waar jongeren op een constructieve manier kunnen bijdragen en reageren op elkaars zienswijze

   Wat Zitwat.in beoogd!