1 Matching Annotations
  1. Jan 2020
    1. Amerikalılarla istediğinde görüşen istemediğinde görünmeyen Kasım Süleymani 2015 Temmuz'unda Putin'i ayartmaya Moskova'ya kadar gitmiş ve kendi başlarına kurtaramadıkları Esat'ı kurtarmaya Suriye'ye davet etmiştir. Bu davetin ne karşılığı kabul edildiğini henüz bilmiyoruz.

      İran ne verdi de Rusya Suriye'ye girdi?