1 Matching Annotations
  1. Mar 2024
    1. Forberedelse:• Kopier digtet "Barndommens Gade" til eleverne.• Forbered spørgsmål og diskussionspunkter.• Mulighed for at vise billeder af Tove Ditlevsen og give en kort introduktion til hendes liv oglitterære arbejde.

    Tags

    Annotators