3 Matching Annotations
  1. Mar 2024
    1. Aktiviteter:
    2. Forberedelse:• Kopier digtet "Barndommens Gade" til eleverne.• Forbered spørgsmål og diskussionspunkter.• Mulighed for at vise billeder af Tove Ditlevsen og give en kort introduktion til hendes liv oglitterære arbejde.
    3. Mål:• At forstå digtets temaer, budskab og symbolik.• At analysere sproglige virkemidler og fortolkning af teksten.• At reflektere over forfatterens baggrund og dens indflydelse på teksten