2 Matching Annotations
 1. Jul 2022
  1. Det går mot 35 tonn! Neste skritt nå blir å forberede 35 tonns aksellast. Det krever at hele overbygningen på Ofotbanen skiftes ut.– Vi kjører jo de tunge togene våre på 54 kilos skinner og bøkesviller. Det er mange fra andre land som er forbauset over at vi kjører med så høy aksellast på en såpass «lett» sporkonstruksjon på en bane med så mange skarpe kurver, forteller Brækkan.  Men med 32,5 tonn er grensen nådd for tresviller.– Betongsviller ble forresten prøvd på Ofotbanen på 1980-tallet, med dårlig resultat. Betongsvillene knuste ballastpukken og svillene hadde også en tendens til å sprekke. Årsaken er at det er et svært tynt lag med pukk under svillene. Når vi har forlenget og bygget nye kryssingsspor på Ofotbanen de siste årene, sørget vi for at ballastlaget (pukk) ble tilstrekkelig tykt, og da har vi kunnet benytte betongsviller.

   Et resonement ut fra hva de sier er at om grunnlaget er for dårlig så får de ikke til å bygge tungt. Da går det som ligger ovenpå i stykker, og holder ikke stand. Kreftene må fordeles ned i noe som tåler trykket

  2. Blant annet ser vi at Canada har mye som likner på våre forhold. De har kaldt klima og de samme naturutfordringene, de har også kurverike baner med tung trafikk. Australia, som er svært store innen tungtrafikk, har derimot lange rette strekninger i tørt klima, men likevel er det mye vi kan lære av hverandre.

   Ofotbanen har noen å se til for å lære