26 Matching Annotations
 1. Aug 2022
  1. Det handler rett og slett om å over tid bygge denne gruppen robust og sterk nok til å håndtere det. Det er slik det er å være i Bodø/Glimt. Jeg tenker at vi kunne sikkert ha gjort ting annerledes, men det er en langsiktig plan vi har jobbet etter. Det har noen ulemper og det har noen fordeler. Det kan godt være at det var ulempene som kom til sin rett på slutten av kampen i dag, oppsummerer Glimt-treneren.

   Refererer til en langsiktig plan som man jobber etter - selv i møte med en CL kvalifisering!!

  1. Han skriver at Statkraft gjør grundige analyser som avgjør hvordan de disponerer vannet i magasinene. – I denne spesielle situasjonen bruker vi ekstra ressurser på risikovurderinger, også knyttet til sannsynligheten for ekstreme scenarioer med tanke på både vær- og gassituasjon. – Slik verden er nå, legger vi større vekt enn normalt på disse scenarioene for å sikre en ansvarlig og god disponering av magasinene, og vi planlegger forsvarlig for å ha nok kraft på lager til at det dekker behovet den kommende vinter, skriver Günther

   For å svare på den usikre situasjonen gjør Statkraft andre prioriteringer for å være klare på det de tror kan komme

  1. Det er ti år siden selskapet lanserte jordskruene som foreløpig selges i 12 land. Salget går strykende – ifølge Alm stiger omsetningen med rundt femti prosent hvert år.

   Her har de funnet en genial løsning, vil tro de har vært i bransjen tidligere også og så løsningen på et problem som gjør ting mer tidseffektivt for folk.

 2. Jul 2022
  1. Det går mot 35 tonn! Neste skritt nå blir å forberede 35 tonns aksellast. Det krever at hele overbygningen på Ofotbanen skiftes ut.– Vi kjører jo de tunge togene våre på 54 kilos skinner og bøkesviller. Det er mange fra andre land som er forbauset over at vi kjører med så høy aksellast på en såpass «lett» sporkonstruksjon på en bane med så mange skarpe kurver, forteller Brækkan.  Men med 32,5 tonn er grensen nådd for tresviller.– Betongsviller ble forresten prøvd på Ofotbanen på 1980-tallet, med dårlig resultat. Betongsvillene knuste ballastpukken og svillene hadde også en tendens til å sprekke. Årsaken er at det er et svært tynt lag med pukk under svillene. Når vi har forlenget og bygget nye kryssingsspor på Ofotbanen de siste årene, sørget vi for at ballastlaget (pukk) ble tilstrekkelig tykt, og da har vi kunnet benytte betongsviller.

   Et resonement ut fra hva de sier er at om grunnlaget er for dårlig så får de ikke til å bygge tungt. Da går det som ligger ovenpå i stykker, og holder ikke stand. Kreftene må fordeles ned i noe som tåler trykket

  2. Blant annet ser vi at Canada har mye som likner på våre forhold. De har kaldt klima og de samme naturutfordringene, de har også kurverike baner med tung trafikk. Australia, som er svært store innen tungtrafikk, har derimot lange rette strekninger i tørt klima, men likevel er det mye vi kan lære av hverandre.

   Ofotbanen har noen å se til for å lære

 3. Mar 2022
  1. I dag gjelder fortsatt denne utformingen for de fleste strekningene i landet, men kravet til hastighet har naturlig nok økt i takt med teknisk utvikling og moderne transporttilbud. Den avgjørende størrelsen i dag blir derfor dimensjonerende hastighet, som blant annet setter høye krav til sporets geometri.

   Vil tro som vanlige investeringer, så blir det man kan få ut av det sammenlignet med investeringskostnaden - og at det derfor har vært naturlig med et skifte. Det er generelt slik i samfunnet virker det som at vi får fintuna skillsa og vet mer hva vi ønsker å oppnå, slik at måloppnåelsen blir da høyere. Det virker som vi også har langt mer skills i prosessen, slik at kostnaden av å investere ikke er like høy som før og at vi derfor raskere når "toppen" uten at det koster så veldig mye. Informasjonen og kunnskapen er så stor at vi evner å gjøre mye på kortere tid.

 4. Feb 2022
  1. Hiatt wrote in her book: "My next career steps have always been inspired by asking myself the key question of 'What do I want to learn in the next phase of my career?'" Without having a sense of the next leap, it's easy to limit yourself to comfortable roles that avoid stress, instead of chasing opportunities for growth, she says.Hiatt says her managers were often the key indicators of her personal growth trajectory and opportunities. In exchange, she says, it was up to her to be proactive with those opportunities and deliver results. She says she always prioritized the type of people she wanted to work for over everything else, because it would shape the kind of person and leader she wanted to be.

   What is the gap between me and this person, and do I want to close the gap?

  2. In her 2021 book "Bet on Yourself," which features a foreword by Schmidt, Hiatt lays out the two key ways she "up-leveled" her career."First I have prioritized finding a manager who is modeling the career path I want to take and embodies the leadership qualities I want to possess," she wrote. "Second, I have chosen roles that surround me with top quality people and a depth of opportunities to grow with them."

   Look at their life and how it can bring opportunities and then if you will be exposed and streched.

  3. For a dream career, prioritize who you work with over everything else.

   Very interresting that we find it here as well as with Paul that had to check how Timoteus were doing before moving on, because who you work with is more important than what you do.

 5. Dec 2021
  1. In 2022, successful business leaders will need to address the continued disruption from the last couple of years and will do so through four human-centric strategies. All of them elevate the importance of individuals. All of them improve the employee-employer relationship. All of them test the degree to which leaders embrace innovative management styles. All of them will impact the company's ability to retain and recruit top talent. And all of them have an impact on a business's bottom line

   It seems like them uncertainty in the world today makes need of higher quality relationships between the employers and their boss as they cannot find it in the systems to the same degree. It will be a time when the character of the leader is tested and the leader will then be in need of a greater input from God or an external source which is stable.

  1. “In 2022, the fall out of the Covid-19 pandemic will continue to have an impact on manufacturing and the global supply chain. The long, erratic wait times will not go away anytime soon, especially as more variants emerge and potentially disrupt international travel and shipping routes. 
  2. “Businesses in these areas will also have more difficulty hiring and retaining workers who do not wish to be at further risk of contracting Covid. Therefore, businesses can prepare for 2022 by either mandating vaccination or offering significant incentives for employees to get vaccinated, including the booster shots,” he advised.

   Areas of low vaccination grade, the mindset of wisdom or fear?

 6. Oct 2021
  1. Jeg synes Solskjær forberedte laget godt etter motstanderen. Vi må alle kjøpe det han sier og gjøre det han forteller at vi skal gjøre. Det hjalp oss til å ta tre poeng i dag, sier målscorer Marcus Rashford.arrow-leftforrige

   Snakk om å innrette seg etter sin leder!

  1. Nettaviser måtte skru av kommentarfeltene. Det er et enormt informasjonsbehov, mange må gi uttrykk for fortvilelse og sinne. Men den kollektive gapestokken er nådeløs. Se for deg å bli navngitt på nettet, anklaget for å være en massedrapsmann.

   Høyt informasjonsbehov sier mye om tilliten generelt i samfunnet idag

  1. But first, a word of caution. Writing affirmations is a good way to manage stressful situations and mitigate negative thoughts for many people. However, for people with low self-esteem or depression, studies suggest that self-affirmation can be harmful. Repeating a statement that you do not believe to be true can make you feel worse. In circumstances where self-affirmations could do harm, it is more appropriate to invest in support from a therapist or counsellor.

   Our emotional state is a magnet for what we accent or believe, if we're positive we believe the positive and if we're negative we look for confirmation for that state. Maybe our emotious is our boss?

  2. In psychology, self-affirmation theory suggests that reflecting on our personal values, we are less likely to experience distress when confronted with information that threatens our sense of self. Self-affirmation consists in engaging in activities that promote our values, our beliefs, and the roles we consider to our personal identity. These activities help us to establish and assert our concept of self. 

   I would think that it is more about saying kind things to yourself, but you affirm yourself doing things that align with your purpose and values, that's interesting

  1. Når Skavlan vil vite om Witzøe mener penger kan gjøre en lykkelig, svarer den unge finansmannen at han tror «penger løser det som penger løser».– De viktige tingene i livet, som handler om vennskap, kjærlighet, relasjoner og opplevelser sammen med andre, er vanskelig å få kjøpt for penger. Og det er jeg egentlig ganske glad for.
  1. Humility means that each leader’s relationship to other leaders is characterized by an acknowledgment that he deserves none of the recognition, power, or influence that his position affords him.

   Outside of a position, we're all equal. A role follows a position, with a set of actions that is required in order to do the role in a good way.

 7. Sep 2021
  1. The point of my research is to reflect on the portfolio ideas that I have and then push myself to criticize them. Any idea that can’t stand up to scrutiny wasn’t a good idea in the first place. The power of investing is being able to get behind those ideas you have with conviction you’ve earned through doing the work. “Take one simple idea, and take it seriously.” (Charlie Munger)

   The conviction that leads to investments needs to be checked if it is grounded in truth

  2. Investing, in simplest terms, is taking one finite resource and trying to allocate it to maximize for an ideal outcome. Whether you’re allocating money, time, energy, or attention. Everyone is an allocator of something. Investing is an opportunity to evaluate what you believe. To gain conviction. And then to act on that conviction.

   Trying to hit bullseye, getting the grand reward. Using the information at hand to act on what's best.

  3. I love investing because I love ideas. People sometimes talk about ideas as being “a dime a dozen.” The limitation on any idea is the infrastructure that lets it expand

   Ideas lead to investing, both need infrastructure. The quality of these three factors are interlinked, defending on each other

 8. May 2021
  1. Psalm 103:17-18 (New International Version) Share Share Audio But from everlasting to everlasting the Lord’s love is with those who fear him, and his righteousness with their children’s children— with those who keep his covenant and remember to obey his precepts.

   Nice!

  1. Tesla dømt i forliksrådet etter at biler mistet ladefartMå betale 136.000 kroner i erstatning til hver av klagerne.

   Stakkars de.

  2. Microsoft-sjefen «teaser» neste generasjon WindowsLover en av de viktigste oppdateringene på 10 år. Tesla vil «anke» norsk batteri-dom: - Ikke enige i konklusjonen30 Tesla-eiere ble tilkjent 136.000 kroner hver etter å ha klaget på Tesla-oppdatering.USA fjerner Xiaomi fra svartelistenKlassifiseres ikke lenger som et militært selskap.

   Check

  3. rets beste mobilkjøpOnePlus Nord er ikke bare et enkelt kjøp å gjøre – den er også enkel å fikse.

   Dette er en test

  Annotators

  URL

 9. Dec 2020
  1. Create a note by selecting some text and clickin

   Dette er praktisk, tenk å samle så mye informasjon