1 Matching Annotations
  1. Sep 2018
    1. . De mest spektakulære tilfellene er de mange «gated communities» som vokser fram i sørafrikanske byer, der den øvre middelklassen fysisk avsondrer seg fra resten av samfunnet med sitt eget tjenestetilbud. Utviklingen av disse har ifølge geografene Charlotte Lemanski og Sophie Oldfield kun møtt retorisk motstand fra myndighetene, selv om deres krav om fullstendig privatisert land på samme måte som illegale slummer opererer utenfor ordinær planleggingspraksis. Dette synes å støtte antagelsen om at den uformelle byen også omfatter byenes eliter. Årsakene til at sørafrikanske byer er så lite inkluderende, er mange og komplekse.