1 Matching Annotations
  1. Feb 2015
    1. Bare overskriften sier sitt! Skremmende at noen folk i det hele tatt vil stemme ap. Lurer på hvor mange % som kan regnes som "kjøpte" stemmer og hvor mange som kort og enkelt bare lar seg lure,igjen og igjen.. og igjen..