6 Matching Annotations
 1. Oct 2022
  1. Old Course 1 Lesson 6

   rhoi<br /> gweithio<br /> meddwl<br /> i fi<br /> i ti<br /> yn galed<br /> am hynny<br /> Bydda i'n<br /> Fydda' i ddim yn<br /> Fory<br /> amdani<br /> diolch<br /> Byddi di'n...<br /> Fyddi di ddim yn...<br /> Fyddi di'n...?<br /> Byddaf, bydda i'n...<br /> Na (fyddaf), fydda'i ddim yn...<br /> Helo<br /> Bore da<br /> Ti'n iawn?<br /> Ydw, diolch yn fawr.<br /> Mae'n ddrwg 'da fi.<br /> Dw i ddim yn siarad Cymraeg yn dda iawn.<br /> Paid siarad Saesneg gyda fi, plîs.<br /> Ti'n siarad braidd yn glou.<br /> Siarada'n arafach, plîs.<br /> Siwd mae'r gwaith?<br /> Fel 'na mae.<br /> ...yndefe.<br /> Ti'n moyn coffi / dishgled o de?<br /> Dere 'mlaen 'te.<br /> 'Na ddigon!<br /> Mae isie i ni siarad Saesneg nawr!

  1. Old Course 1 Lesson 5

   Llaeth<br /> bara<br /> cig<br /> caws<br /> ci<br /> cath<br /> mae<br /> gyda<br /> ifanc<br /> hen<br /> heno<br /> y<br /> yr<br /> 'r<br /> Mae ... gyda fi / ti<br /> Does dim ... gyda fi / ti<br /> Oes ... gyda ti?<br /> Oes, mae ... gyda fi.<br /> Nag oes, does dim ... gyda fi.<br /> Mae isie i fi / ti...<br /> Oes isie i fi / ti...<br /> Oes, mae isie i fi...<br /> Nag oes, does dim isie i fi...

  1. Old Course 1 Lesson 4

   a<br /> ac<br /> ond<br /> neu<br /> yn dda<br /> yn barod<br /> yn hapus<br /> Wnest ti...<br /> Wnest ti ddim...<br /> Wnest ti...?<br /> Do, wnes i...<br /> Naddo, wnes i ddim...

  1. Old Course 1 Lesson 3

   To finish - cwpla<br /> To buy - prynu<br /> To come - dod<br /> To sleep - cysgu<br /> To take - cymryd<br /> To see - gweld<br /> I'm going to speak - Dw i'n mynd i siarad<br /> I'm not going to speak - Dw i ddim yn mynd i siarad<br /> You're going to speak - Ti'n mynd i siarad<br /> You're not going to speak - Ti ddim yn mynd i siarad<br /> I spoke - Wnes i siarad<br /> I didn't speak - Wnes i ddim siarad

  1. Old Course 1 Lesson 2

   How - sut<br /> What - beth<br /> Something - rhywbeth<br /> Nothing - dim byd<br /> Why - pam<br /> Because - achos<br /> Him - fe, e<br /> You're speaking - Ti'n siarad<br /> You're not speaking - Ti ddim yn siarad<br /> Are you speaking? Wyt ti'n siarad?<br /> Yes, I'm speaking - Yndw, dw i'n siarad<br /> No, I'm not speaking - Nac ydw, dw i ddim yn siarad

  1. Old Course 1 Lesson 1

   I'm trying - dwi'n trio<br /> I'm not trying - dwi ddim yn trio<br /> To like - hoffi<br /> To speak - siarad<br /> Welsh - Cymraeg<br /> To go - mynd<br /> To stay - aros<br /> To do - gwneud<br /> To say - dweud<br /> To be able - gallu<br /> To know - gwybod<br /> To want - moyn<br /> You're speaking - ti'n siarad