2 Matching Annotations
  1. Jul 2019
    1. HUR FAN KAN DU GÖRA SÅ DÄR? väste den prydliga medelålders mannen i Mölnvik när jag la en slant i en EU-kopp, och ja, det var sommaren 2015, inga konstigheter.