685 Matching Annotations
 1. Nov 2022
  1. Once the API portfolio has been categorised the next step would be to label them according to potential commercial structures.Generally speaking, the main recognised categories are:1. Free APIs2. APIs in which the users are charged3. APIs in which revenues are shared4. APIs in which the intermediary (TPP) is charged5. Indirect revenu

   API categories, according to Mobey.

  2. Open Banking (and later Open Data) can only realise its full potential if organisations big and small persistently invest in making it better and more useful over time. The most efficient and effective way for that to happen is if there are self-sustaining market economics that reward those who do.
  3. A report on how it's possible to make money off of open-banking APIs.

 2. Oct 2022
  1. 65% plan to reduce their non-essential spending over the next 12 months, for example by cutting out takeaways and cancelling subscriptions
  2. people across these markets told us they plan to take drastic action to rein in their spending, as well as turning to a range of third parties for financial support. Among those they would most likely turn to are their banks and other financial providers.
  3. in July 2022 we worked with Opinium Research to survey 7,000 consumers across key European markets – France, Germany, Italy, the Czech Republic, Slovakia and the UK
  4. As this report highlights, the majority of people in the UK have now swapped their preference for in-branch banking for a digital-first service.
  1. den som långvarigt befinner sig i Sverige ska ta ansvar för att bli en del av samhället

   Exakt vad betyder detta?

  2. återkallande av uppehållstillstånd i fler fall

   Det står inget om varför detta skall ske. Det står bara att det kommer att ske.

   Snacka om att ledas av sverigedemokraterna.

  3. utvisning på grund av bristande vandel

   Enligt SAOB betyder "vandel":

   sätt att leva sitt liv ur moralisk syn­vinkel

   Med andra ord: du skall kunna utvisas på grund av hur du lever ditt liv ur moralisk synvinkel.

   Detta är alltså vad Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna står för år 2022.

  4. intensifierat återvändandearbete

   Statlig propaganda? Tvångsdeportationer? Båda två? Påminner om historia som Sverige borde ha undsluppit, inte gått rakt emot.

  5. förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller

   Exakt vad betyder detta?

  6. ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden

   Den blå regeringen vill sannolikt lättare kunna spåra individer genom att lagra DNA och annat biometriskt material som kan användas emot folk och deras släkt.

   Jag undrar hur Sverigedemokraterna kan tänkas vilja använda DNA.

  7. Skatten på arbete sänks med inriktning på låg- och medelinkomsttagare, liksom skatten på pension. För att stötta hushållen ytterligare sänks skatten på sparande. Hushållen kompenseras för de höga elpriserna och drivmedelspriserna sänks kraftigt, bland annat genom att reduktionsplikten sänks till EU:s miniminivå.

   Den sista meningen är den enda som förklaras. Hur ska de förstnämnda sänkta skatterna kompenseras? Med andra ord, hur ska staten tjäna in pengar på skattesänkningarna?

   Dessutom, reduktionspliktens sänkning är oerhört farlig ur klimatperspektiv.

   Inget nämns om transporter.

  8. fler omhändertaganden enligt LVU

   Varför ska antal omhändertaganden enligt LVU öka?

  9. ökat föräldraansvar,

   Exakt vad betyder detta?

  10. anonyma vittnen
  11. visitationszoner
  12. effektivare hemliga tvångsmedel

   Vad betyder detta?

  13. kriminalisering av deltagande i kriminella gäng

   Undrar om ekonomisk brottslighet menas. Den utgör minst 100 miljarder kronor per år, alltså minst 1,8% av sveriges BNP, medan flyktingimmigration kostar cirka 1,0% av sveriges BNP; observera att flyktingimmigration bidrar till sveriges BNP, vilket ekonomisk brottslighet aldrig gör.

  14. dubbla straff för gängkriminella

   All vetenskap pekar på faktum, nämligen högre straff inte sänker brottslighet. Läs Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi, som 2022-09-05 skrev "Straff har blivit målet istället för medlet".

   Från artikeln:

   Vilka förväntningar kan vi då ha på mer straff? Forskning från Sverige, Norden och andra länder visar entydigt att längre straff inte har en avskräckande effekt. Det betraktas som ett kriminologiskt grundfaktum. Behandling kan i bästa fall ge små positiva effekter i form av minskat återfall för mindre grupper men påverkar inte brottsnivån. Enskilda gärningspersoner kan oskadliggöras genom långa frihetsstraff, men inkapacitering bestämmer inte våldsnivån i samhället. Brottsligheten avgörs helt enkelt inte av variationer i straff. I Sverige har brottsligheten historiskt bestämts av förhållanden som befolkningsutveckling, svält och varubrist, migration, alkoholpolitik, tillgång på konsumtionsvaror och arbetsmarknad.

  15. Företagsbeskattningen ska vara konkurrenskraftig

   "Konkurrenskraftig" brukar vara högerspråk för att vidare ge företag fördelar medan fattiga individer försvagas.

   Sverige har under de senaste 25 åren urholkats till förmån för rika, och detta underlättar saken. Från min egna bloggpost som citerar ekonomijournalisten Andreas Cervenkas bok "Girig-Sverige":

   Sweden has undergone extreme change in the last 25 years. Where I guess most people around the world believe Sweden to be a socialist haven, check out this list of changes:

   • 1997: wealth tax was abolished for owners of more than 25% of stock in public companies. This occurred after pressure from, among others, Stefan Persson (owner of H&M; he's now the wealthiest person in Sweden)
   • 2003: owners with more than 10% of stocks in a company wouldn't have to pay taxes on dividends and sales
   • 2004: the inheritance tax was abolished
   • 2004: the tax on gifts was abolished
   • 2006: the tax on dividends for sole traders were, in some cases, lowered from 30% to 20%
   • 2007: the wealth tax was abolished
   • 2008: the property tax (in per cent) was abolished and replaced with a set cost that in 2021 was 8,524 crowns (about 850 euros)
   • 2008-2012: the company tax was lowered from 28% to 22%, and somewhat later, once again lowered, this time to 20.6%
   • 2012: investment savings accounts (ISK) was introduced. Profits and pay-outs are tax-free and taxes are replaced by a lump sum.
  16. Den övergripande inriktningen för den ekonomiska politiken under mandatperioden ska vara att motverka arbetslöshet och stärka Sveriges tillväxtförmåga.

   Med tanke på nästnästa mening i detta stycke betyder detta att bidragstagare ska piskas och företag skall få det lättare.

  17. Arbetslinjen kommer att stärkas genom en stor bidragsreform med bl.a. bidragstak och aktivitetskrav för den som lever på försörjningsstöd.

   Ingen kan förstå detta.

   "Arbetslinjen" är troligtvis alla arbetare i Sverige.

   Om det stämmer kan en skriva om meningen såhär:

   "De individer som i dag tar emot statliga bidrag kommer att mötas av sänkta maximala bidrag. Dessa bidrag kommer att sättas hårt och inte kunna förändras. För att få bidrag måste individer aktiveras enligt våra krav."

  1. Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till den tillträdande regeringens programförklaring. – Jag känner mig både besviken och djupt oroad. Utifrån vad som hittills framkommer så verkar det vara väldigt tunt med politik som tar itu med miljöproblemen. Istället riskerar problemen att förvärras med de åtgärder som läggs fram, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande. Enligt programförklaringen ska miljöprövningen av vattenkraft pausas. – Det är oansvarigt. Omprövningen av den svenska vattenkraften genomförs för att förse kraftverken med moderna miljövillkor, det är ett måste för att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden om skydd av biologisk mångfald och EU:s vattendirektiv. Sverige har vid upprepade tillfällen fått kritik från EU-kommissionen i frågan, säger Karin Lexén.
  2. Men förutom elektrifieringen nämns inget om transporter som står för en stor del av Sveriges nationella utsläpp, cirka en tredjedel. Det brukar lyftas fram som ett nyckelområde när klimatmål ska nås. – Jag är väldigt förvånad att transporter inte får ett enda ord i avtalet och närmast bestört över att det inte är ett av de sju prioriterade områden som lyftes fram, säger Mattias Goldmann, klimatexpert och en av grundarna till 2030-sekretariatet.
  1. Anonyma vittnen ansågs inte förenliga medEuropakonventionens bestämmelser eftersom det uppstår problem med att behålla enanonymitet för vittnet samtidigt som försvaret/åtalad ska få en rättvis rättegång (ibid, 320).
  2. Frågan kring införandet av anonyma vittnen har aktualiserats flera gånger i Sverige men ejansetts genomförbart “utan att komma i konflikt med de grundläggande principerna för etträttssamhälle” (SOU 1998:40,310).
  1. Manne Gerell, docent i kriminologi vid Malmö universitet, forskar bland annat kring gängvåld och utsatta områden och även kring polisens brottsförebyggande arbete.– Visitationszoner har införts i till exempel Danmark och England, men forskningen kring det visar att de inte gett någon större effekt på gängbrottsligheten. Inte heller har nämnvärt fler beslag av vapen och droger gjorts jämfört med tidigare, säger han.
  2. Stop-and-search zones in Sweden mane no difference and cause innocent people to feel harassed.

  1. Vilka förväntningar kan vi då ha på mer straff? Forskning från Sverige, Norden och andra länder visar entydigt att längre straff inte har en avskräckande effekt. Det betraktas som ett kriminologiskt grundfaktum. Behandling kan i bästa fall ge små positiva effekter i form av minskat återfall för mindre grupper men påverkar inte brottsnivån. Enskilda gärningspersoner kan oskadliggöras genom långa frihetsstraff, men inkapacitering bestämmer inte våldsnivån i samhället. Brottsligheten avgörs helt enkelt inte av variationer i straff. I Sverige har brottsligheten historiskt bestämts av förhållanden som befolkningsutveckling, svält och varubrist, migration, alkoholpolitik, tillgång på konsumtionsvaror och arbetsmarknad.

   Detta motbevisar Moderaternas pressmeddelande från 2022-10-14, där de beskriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att framtvinga "dubbla straff för gängkriminella", vilket är antiintellektuellt och antivetenskapligt.

  1. Marvin Gaye has a brief six-page file, which details an incident that followed him not being paid for a concert. Jimi Hendrix has a file including documents related to a pot bust in Canada. Mariam Makeba, an anti-apartheid activist who was married to Stokely Carmichael,  has a 292-page file which details the couple’s every move, including buying new home appliances.
  2. The FBI declined several requests to comment for this article.  Among the documents obtained by Rolling Stone —some of which are newly declassified— is a 1968 document discussing funeral plans for Martin Luther King Jr., calling it a “racial situation.” It further notes “Sammy Davis Jr., Aretha Franklin…of this group, some have supported militant Black power concept…[performance at MLK memorial by these prominent entertainers] would provide emotional spark which could ignite racial disturbance in this area.” The agency also tried and failed to connect Franklin to the Black Liberation Army and other so-called “radical” movements. In one case, the FBI detailed her 1971 contract with Atlantic Records “just in case” agents could link Franklin’s business dealings to the Black Panther Party.  Another document titled “Possible Racial Violence” describes an incident in August 1968 when Franklin canceled a show at the Red Rocks Amphitheater near Denver, Colorado. According to local news reports at the time, fans engaged in a “20-minute melee” and  “broke chairs and music stands, damaged a grand piano, and even set fire to trees, bushes and trash piles.”
  3. From 1967 to 2007, the Federal Bureau of Investigation methodically collected information about Aretha Franklin using false phone calls, surveillance, infiltration, and highly-placed sources, according to the documents obtained in September by Rolling Stone.  Franklin’s FBI file — first requested in via the Freedom of Information Act on Aug. 17, 2018 —  is 270 pages long, peppered with phrases like “Black extremists,” “pro-communist,” “hate America,” “radical,” “racial violence,” and “militant Black power” and overflowing with suspicion about the singer, her work, and the other activists and entertainers with whom she she spent time. Some documents are heavily redacted and others indicate that there may be additional materials in the FBI’s possession. Rolling Stone has requested the FBI make available any and all additional records.
  1. Fourth, students seemed reluctant to come to the office seeking help. They also failed to use with great frequency the able and congenial peer tutor assigned to the course. I suspect there is an increased factor of intimidation associated with being lost in the material and asking a much older male professor for help.

   I wish more people would ask for help more often.

   People often like to help others.

   There should be no shame in asking for help.

 3. Sep 2022
  1. Consumers expect ever easier and faster services. The SEPA Instant Credit Transfer scheme delivers these by enabling pan-European credit transfers with the funds made available on the account in less than ten seconds.
  1. Note: the following example is only for the Italian market. For code examples for other markets, see Payment initiation - other examples.

   Suggestion.

  1. In Finland, the RF reference is formed on the basis of the Finnish reference number.Structure of the RF reference is as follows:RFXX1234561

   RF remittance information.

  1. Bara sedan 2016 har Anders Hultin plockat ut 9,4 miljoner kronor som aktieutdelning samt tagit ut ytterligare tre miljoner i lön.
  2. Svensk vård och skola har blivit en guldgruva för riskkapitalister. Ett av de tydligaste exemplen heter Anders Hultin. Han blev känd för en vidare krets efter att Aftonbladets ledarsida uppmärksammat att han taktlöst lagt ut en bild på ett sjuhundrakronors vin på Facebook och texten: "Because I'm worth it". Då hade han som vd för skolkoncernen John Bauer precis ansökt om konkurs. 14 500 elever förlorade sina skolor och deras lärare hade blivit arbetslösa.Men Anders Hultin gick det, som han själv konstaterade, ingen nöd på. För en billig peng kunde han köpa ut ett antal skolor ur det egna konkursboet och drev dem vidare i det nystartade bolaget Fria Läroverken.
  1. In a speech at a summer event in Romania on Saturday, the Hungarian far-right prime minister said migration has split Europe and the West in two, arguing that countries where European and non-European people mingle “are no longer nations: they are nothing more than a conglomeration of peoples.” “In the Carpathian Basin, we are not mixed race,” Orbán said, referring to a region shared by Romania and Hungary. “We are willing to mix with one another, but we do not want to become mixed race.”
  1. In a speech Saturday in Baile Tusnad, Romania, where Orban addresses a school program every summer, the prime minister's remarks were especially polarizing. He carped about "mixed-race" populations and the "flooding" of Europe with non-European migrants, and referred to the racist concept of "population exchange." ''There is a world in which European peoples are mixed together with those arriving from outside Europe,'' he said. ''Now, that is a mixed-race world.'' In the Carpathian Basin, however, people are not mixed-race, he said: ''We are simply a mixture of peoples living in our own European homeland. ... We are willing to mix with one another, but we do not want to become peoples of mixed-race.''
  1. Pollin: Neither negative emissions technologies nor nuclear power can likely contribute significantly to building an alternative global clean energy infrastructure. Indeed, it is more likely that they will create still more severe problems. Let’s start with nuclear.

   Notes on some problems with continuing to use nuclear power instead of switching to clean power.

  2. Renewable energy critics argue that wind and solar are not reliable sources because of their variability. Others argue that wind farms encroach on pristine environment and destroy a country’s natural habitat, as is the case with the installation of thousands of wind turbines on scores of Greek islands in the Aegean Sea. How would you respond to such concerns, and are there ways around them?
  1. Nedan visas de topp tio viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket.

   The ten most important political matters according to the Swedish people (according to a Novus survey from August 2022).

  1. Sverigedemokraterna

   Number of parliamentary candidates that are connected to criminal biker gangs. This is only for the parliamentary election in 2022.

   Sverigedemokraterna make up 59% of the list; see the table on page 16 of this report.

  2. De politiska partierna

   Number of parliamentary candidates that were connected to criminal biker gangs in the last five elections.

   Sverigedemokraterna make up 58% of the list.

 4. Aug 2022
  1. 2014 stod de så pass nära att Ulf Hansen var en av gästerna på en privat maskeradfest hemma hos Jimmie Åkesson och Louise Erixon. Alltså bara ett drygt år efter att Hansen visat sitt stöd för Hells Angels. Efter det kom Ulf Hansen allt närmare partiet. Hans bakgrund verkade inte vara ett problem. Inte heller den rasism han spred på nätet.  I mars 2015 postade Ulf Hansen ett inlägg med en länk till vit makt-filmen The End Game – Full White Genocide documentary. Konspirationsteorin om att det pågår ett folkmord på vita är central i vit makt-miljön och populariserades av den amerikanska terroristen David Lane. I anslutning till klippet som Ulf Hansen spred länkades till flera rasideologiska och antisemitiska sajter.
 5. Jul 2022
 6. Jun 2022
  1. LIST OF MILITARY RESOURCES REQUESTED TO BE PROVIDED IN SUPPORT OF PARAMOUNT PICTURES PRODUCTION BETWEEN SEPTEMBER 2018 AND JULY 2019. I. Based on the Paramount scripted titled "TOP GUN: MAVERICK", Commander, Naval Air Forces (CNAF), in concurrence with Chief, Navy Office of Information (CHINFO) and approval from Assistant to the Secretary of Defense for Public Affairs (ATSD-PA), is prepared to provide the following support: a. (b)(6) Assign a senior staff, post-command Officer to review with public affairs the scri 's thematics and weave in key talking points relevant to the aviation community

   The Pentagon helped to turn the film 'Maverick' into military propaganda.

   McLeod, Alan. 2022. “‘Top Gun: Maverick’ Is Military Propaganda. Official Documents Prove It.” MintPress News. June 13, 2022. https://web.archive.org/web/20220617074530/https://www.mintpressnews.com/top-gun-maverick-military-propaganda-official-documents/281077/.

  1. Expected to come into force on June 27, India's new data retention law will force VPN companies to keep users' data - like IP addresses, real names and usage patterns - for up to five years. They will also be required to hand this information over to authorities upon request. 

   Some draconian Indian data-retention laws are coming.

  1. Adopt an API such as Akismet

   This is one reason for why I love Mataroa. The admin chooses privacy over an easily implemented solution. Brilliant.

 7. Mar 2022
  1. You should link abundantly to other content. Wikipedia articles provide some of the best examples of “every page is page one” style.
 8. Nov 2021
 9. dictionary.cambridge.org dictionary.cambridge.org
  1. an example of a product, especially a computer program or piece of recorded music, given or shown to someone to try to make them buy or support it: a software demo

   I prefer this to the Merriam-Webster definition.

 10. Oct 2021
  1. user n. When referring to the reader, use "you" instead of "user." For example, "The user must..." is incorrect. Use "You must..." instead. If referring to more than one user, calling the collection "users" is acceptable, such as "Other users may want to access your database."
 11. Sep 2021
  1. Do not use articles in front of product names. For example, do not write "the JBoss Enterprise Application Platform was..."
  1. In 2014, the Usage Panel overwhelmingly preferred the traditional pronunciation for asterisk, although 24 percent found the asterix pronunciation acceptable and 19 percent found asterick acceptable. A mere 7 percent personally preferred the asterix pronunciation, and only 6 percent preferred the asterick one.
 12. Aug 2021
  1. You can request that Zoom delete any and all information they hold on you. Information on your data rights and how to get in contact with Zoom to request they erase your data can be found in their privacy policy. Once you have made the request, follow up to ensure you get confirmation that your data has been removed from their servers.
  2. Zoom told its users that their video calls were end-to-end encrypted when actually they were protected by TLS encryption. Zoom generated and stored the keys to its users’ encrypted information on its servers rather than on its users’ devices, meaning anyone with access to those servers could monitor the unencrypted video and audio content of Zoom meetings. These servers are located around the world, often in countries where companies can be forced to share user data with law enforcement organizations. What’s worse is that, according to the most recent lawsuit, Zoom’s response made it clear that it “knew that it did not use the industry-accepted definition of E2E encryption and had made a conscious decision to use the term ‘end-to-end’ anyway”.
 13. Jul 2021
  1. Abuse, security, spam●Let services moderate?

   To me, this is very interesting, along with protection against bots/AI/regimes/etc. that could try to steer opinion.

  1. En dashes, which are about the width of an upper-case N, are often mistaken for hyphens. But, traditionally, en dashes function as a kind of super hyphen. They’re meant to give you a little extra glue when you have a compound modifier that includes a multi-word element that can’t easily be hyphenated. For example, the phrase Elvis Presley–style dance moves uses an en dash because Elvis-Presley-style dance moves is awkward; “Elvis Presley” isn’t a compound modifier, so hyphenating it looks odd. But, keep in mind, not all readers will notice en dashes or understand what they mean. Sometimes, it’s better to simply reword the phrase. Elvis Presley–style dance moves or: dance moves like Elvis Presley’s pre–World War II buildings or: buildings constructed before World War II En dashes are also used to show ranges of numbers, such as times, page numbers, or scores (I’ll schedule you from 4:30–5:00). But, outside of formal printed publications, this type of en dash is commonly replaced with a simple hyphen.
  1. I arrived in England in the early 80s when there were still only three TV channels. I was used to watching Emmerdale Farm and Yes Minister. Then The Young Ones came on and just blew me away. I loved the irreverence. I loved that they share this house, but are all so different. I loved how they smack each other around. It would just flip from one thing to another. It was totally out of the box.I’d watch it with my family or school friends and record it on our VCRs so that we could memorise the lines. Even today, 30 or 40 years later, I’ll see Vyv [Adrian Edmondson] or Neil [Nigel Planer] in something and think: “It’s Vyv!” or: “It’s Neil!” I can still quote the lines.AdvertisementPeople in America know The Young Ones. It had a life here, too. We also got The Comic Strip Presents … with that guy [Alexei Sayle] who did that song about that car [Ullo John! Gotta New Motor?]. I particularly remember the episode Didn’t You Kill My Brother? where he plays the gangster twins.

   I loved 'The Young Ones'.

  1. My general rule is that if I share something with two people, I should capture it as a local note.

   I like this rule of thumb for annotation.

  1. like effective altruism research space

   The term 'effective altruism research' makes my skin boil and teeth simmer. I stop myself from deconstructing and trying to understand what it means. Ew.

  2. auto suggest

   'Autosuggest' is actually critical in some ways. For myself, autosuggest is a must-have, simply because I can't remember a term that's used differently by many other people: using one term simplifies things enormously in creating coherence and, perhaps most importantantly, findability.

   Later in this talk, there's talk about commitment to interoperability, fast APIs (to make autocomplete happen across platforms), and other interesting tidbits.

  3. your personal acknowledgement system is really limited to the home app that you tend to keep that stuff in um you can import from say hypothesis to another app but it's a pretty crude

   True; most note-taking data is quite restricted to the app its contained in. Would be lovely with a diaspora: different apps or 'features' that would interconnect and allow users to simply drag-and-drop what they want in one single application. This is dreaming, of course, which requires standards and an infrastructure that doesn't rhyme well with money.

  4. i feel for for tool builders that are serious about building useful software interoperability can actually be a huge 00:45:22 spoon uh to their success um it'll make easier to acquire users it will make it easier to help users embed your own tool in their workflows um you may be also losing some users but 00:45:34 that's okay i guess because it'll create sustainable pressure to you for you to focus on an audience well and build really really useful services for them and if you do that they also won't leave as easily

   I agree. I think companies that allow their users to take their data and run when they want to just create trust. Gone are the days when users automatically thought companies had their best interests at heart, as compared with current-day surveillance capitalists.

  5. resist vendor locking

   This is a monumental reason for carefully choosing our suppliers. If I weren't able to export everything that I annotate from places like Readwise I would not be their customer.

  1. Components let you split the UI into independent, reusable pieces, and think about each piece in isolation.

   I like this definition of 'components'.

  1. the chief officer of an organization (such as a corporation or institution) usually entrusted with the direction and administration of its policies
 14. Jun 2021
  1. Keynote: The Future of Note Taking

   I hope this will include annotations in audio and video.

   ...and more widespread browser support than via Chrome/chromium-based browsers, e.g. Firefox.

  1. In the lawsuit, the Reids and their attorney are said to argue that WMG has refused to terminate its copyright ownership of the band's early work, including their 1985 debut album Psychocandy. The Reids are asking WMG for at least $2.5 million in damages, and refer to Section 203 of the Copyright Act of 1976 in their lawsuit.

   I remember an interview with Jim in the late 1990s where he said the if you threw a brick into a Warner building, there'd be no risk of hitting someone who cares for music.

 15. May 2021
  1. Google Authenticator

   I've heard that Google Authenticator now allows data to be exported, but I'm not sure about how easy it is.

   The Verge posted this about the matter in late 2020.

  1. "Ritchie Sacramento" follows the previously shared "Dry Fantasy" and arrives alongside a video from director Sam Wiehl that you can take in below. Mogwai's Stuart Brathwaite shared in a statement that the song "is dedicated to all the musician friends we've lost over the years" in pointing out its connections to prolific composer Ryuichi Sakamoto and late Silver Jews/Purple Mountains songwriter David Berman. Brathwaite explained, "Ritchie Sacramento's title came from a misunderstanding a friend of ours had about how to say Ryuchi Sakamoto. The lyrics were inspired by a story Bob Nastanovich shared about his friend and bandmate David Berman who proclaimed 'Rise Crystal Spear' as he threw a shovel at a sports car."
  1. But if you’re a stickler for the technical details, this is why the AirPods Max can’t pull off lossless audio in the truest sense. It also leaves Apple in an awkward spot where other high-end headphones that do support digital audio when hard wired — over USB-C, for example — could deliver the full lossless audio that the AirPods Max can’t.
  1. This standard specifies the Rijndael algorithm ([3] and [4]), a symmetric block cipher that can process data blocks of 128 bits, using cipher keys with lengths of 128, 192, and 256 bits. Rijndael was designed to handle additional block sizes and key lengths, however they are not adopted in this standard. Throughout the remainder of this standard, the algorithm specified herein will be referred to as “the AES algorithm.” The algorithm may be used with the three different key lengths indicated above, and therefore these different “flavors” may be referred to as “AES-128”, “AES-192”, and “AES-256”.

   AES is written together with its key length like so:

   • AES-128
   • AES-192
   • AES-256
  1. When asked if she has a message for her fans, Williams pauses before reassuring them not to worry. “The main thing is I can still sing. I’m singing my ass off, so that hasn’t been affected,” Williams says. “Can’t keep me down for too long.”
 16. Apr 2021
  1. Coinbase's CEO declared his company "apolitical." He says that he thinks of his company as a professional sports team. Paying no attention, it seems, to how actual professional sports teams have responded to social justice issues. He gave people a week to take severance if they disagree.
  1. Who's responsible for these changes? David and I are. Who made the changes? David and I did.

   Compounded with some of the above, this sounds like Jason Fried is saying 'We're fed up with what groups tell us. If you're against this, speak up as an individual.'

   I hope that Basecamp and Hey's HR departments are still open to listening to groups of people.

  2. forgetting

   If I could only terminate gerunds in missives like these, I would be a happier reader.

  3. 4

   This entire paragraph sounds like defensive words against critique. That's how it comes off, to me.

  4. precious

   This is a bad word to use here, which only allows for interpretation and misunderstanding.

  5. when we need advice or counsel we'll ask individuals with direct relevant experience rather than a pre-defined group at large. Back to basics, back to individual responsibility, back to work.

   Is this not strange? Humans need other humans to work together well, to bounce ideas off each other.

   If the purpose of this is to reinstate 'individual responsibility', this sounds more like a way to backtrack blame rather than a possibility to dig out as much value as one can possibly excavate.

  6. DEI work

   What does this mean? Is 'DEI' an abbreviation, a product, or a way to use jargon to make people stop listening?

  7. People can take the conversations with willing co-workers to Signal, Whatsapp, or even a personal Basecamp account, but it can't happen where the work happens anymore.

   Do note that two of the three systems that Fried use for examples are private. In other words, only people who you explicitly want to see what you're writing will see just that.

   This goes against his previous actions somewhat, e.g. https://twitter.com/jasonfried/status/1168986962704982016

  8. Sensitivities are at 11, and every discussion remotely related to politics, advocacy, or society at large quickly spins away from pleasant. You shouldn't have to wonder if staying out of it means you're complicit, or wading into it means you're a target.

   This is something that even pre-Socratic philosophers discussed. Not saying something is also saying something.

   Most of what is done by and in a capitalist company is supported by a certain rationale: to make as much money as possible for your shareholders.

   If you care about making money, you speak out against injustices; These injustices could be logical, moral, ethical, or a mixture.

   The phrase 'It's become too much' is a bit vague from Fried, who has written books that advocate speaking out, e.g. 'It Doesn't Have To Be Crazy At Work'.

  1. Adolf Eichmann

   From Wikipedia:

   Otto Adolf Eichmann was a German-Austrian SS-Obersturmbannführer and one of the major organizers of the Holocaust—the "Final Solution to the Jewish Question" in Nazi terminology.

  2. glossolalia

   Merriam-Webster define glossolalia as

   ecstatic, typically unintelligible utterance occurring especially in a moment of religious excitation —usually plural

  3. [Thomas] Merton

   Joe Moran describes Thomas Merton in this blog post; from it:

   Thomas Merton (1915-1968) was a Trappist monk who spent almost all his adult life in the Abbey of Gethsemani in the Appalachian region of northern Kentucky.

  1. ecstatic, typically unintelligible utterance occurring especially in a moment of religious excitation —usually plural

   Glossolalia.

  1. The best procedure is the one you don’t need. If the UI is crystal clear and leads the customer through a task, a procedure isn’t necessary. Start there.
 17. Mar 2021
  1. easily exploited by a bullshitter. To counter this,organizations should only establish committees andhave meetings when there are clear terms ofreference, a value-adding agenda, and the rightattendees who can contribute to the desiredagenda. More simply, the need for a meeting shouldbe questioned unless an important decision needs tobe made.
  2. When bullshit is legitimized and codified, itspreads more easily and is likely to be moreinfluential. This in turn fosters the future produc-tion of more bullshit.
  3. Finally, any approach to evidence-based man-agement should ensure that the practices suit theindustry and functional context. For example,professionals in a biotechnology company would beexpected to follow and use industry-appropriateevidence-based practices that are likely to bemore rigorous and extensive than those adopted bya fashion-clothing company. Such practices includeencouraging or even requiring their employees todo the following four things (seePfeffer & Sutton,2006): (1) demand evidence for statements thatseem implausible; (2) examine the logic or cause-and-effect reasoning between the evidence andthe statement; (3) as needed, encourage experi-mentation to test the confidence of data and val-idity of statements; and (4) continually repeat andbuild on the first three activities to create anevidence-based learning culture that stifles theproduction and spread of bullshit.
  4. Furthermore, to help encourage and value evi-dence over opinion, managers should be carefulwhom they consult. While they should seek sub-stantive debate about statements and supportingevidence, they should only involve well-informedand value-adding experts. Social media andcrowdsourcing initiatives regularly remind us thatthe wisdom of the crowd is not as judicious as wethink.
  5. Colleagues throughout the organization, andespecially those in administrative and leadershiproles, should also practice it so that evidence canguide key decisions. This is also true in the areas ofmarketing and sales, which thrive on the creationand circulation of bullshit.

   Bill Hicks would have approved of this.

  6. Research byPennycook, Cheyne, Barr, Koehler,and Fugelsang (2015)suggests that an organiza-tion’s capacity to produce and accept workplacebullshit decreases with the prevalence of andvalue placed on critical thinking in that organiza-tion. They outline how individuals have differentsensitivities to bullshit: Those who have the abilityto stop and think analytically about the substanceof statements are less receptive to bullshit, whilethose with lower cognitive skills and less insightare more receptive.

   This is why workplaces must encourage and maintain critical thinking.

  7. What people think and state depends on how theythink. Thus, it is far more dangerous to assumepeople know what they are talking about than it isto assume they do not
  8. The first three steps in the C.R.A.P. framework areused to understand the nature of workplace bullshitand how to identify and deal with it. Building on thisknowledge, the final step in the framework outlineshow to prevent the creation and spread of work-place bullshit in the first place. In the long term,this step may be of the greatest benefit in dealingwith workplace bullshit. Effective prevention willminimize the need for, and costs associated with,recognizing and acting against workplace bullshit.

   How to prevent workplace bullshit.

  1. Preliminary results from the first year are tantalizing for anyone interested in solutions to address rising inequality in the United States, especially as they manifest along racial and gender lines. Within the first year, the study’s participants obtained jobs at twice the rate of the control group. At the beginning of the study, 28 percent of the participants had full-time employment, and after the first year, that number rose to 40 percent.

   This is what happened when 125 participants were given $500/month over two years to see what would happen.

 18. Feb 2021
  1. oicing can alsoentail publicly calling ‘bullshit on bullshit’ orseeking help from an outside agency, such as aunion or government office. Employees are morelikely to choose to voice when they perceive thatthe organization offers sufficient psychologicalsafety; that is, when employees sense that theywill not be embarrassed or punished if they speakup (Frazier, Fainshmidt, Klinger, Pezeshkan, &Vracheva, 2017). The propensity to voice also de-pends on the extent to which employees haveorganizational commitment; that is, whether theycare for and believe in the organization enough towant to counter the harm of bullshit, combinedwith their perceived ability and capacity to make adifference. Such conditions are necessary foreffectively confronting bullshit. A principle knownas Brandolini’s Law states that the amount of en-ergy needed to refute bullshit is an order ofmagnitude larger than is needed to produce it(“Brandolini’s Law,” 2014).
  2. Voicing is the act of employees speaking up toconfront what they consider to be bullshit. Em-ployees may ask to see evidence that supports thesuspected bullshit. They may themselves providebullshit-challenging evidence along with alterna-tive statements, and when doing so should becognizant that simple and coherent bullshit willtend to be more appealing than intricate andcomplex truths. Employees may also voice bylaughing at and mocking bullshit. This is a way to“informally show up its emptiness without havingto risk a full-frontal face-off with powerful bullshitartists” (Spicer, 2017, p. 167).
  3. When employees correctly conclude that a state-ment is bullshit, they may react in a number ofdifferent ways. To illustrate these reactions, wedraw onHirschman’s (1970)exit,voice,loyaltyframework, which he initially formulated to illus-trate how employees react to organizations indecline or when the sky was falling. Scholars lateraddedneglect(Farrell, 1983; Withey & Cooper,1989) and successfully applied the framework tohelp understand employees’ responses to negativeworkplace experiences (Rusbult, Farrell, Rogers, &Mainous, 1988; Turnley & Feldman, 1999). Weapply this framework here to employees’ reactionsto bullshit.When employees act by exiting, they are tryingto escape from the bullshit and the bullshitter.This can involve quitting the organization orseeking a transfer to a different unit of the orga-nization so as to avoid the influence of the bull-shitter. Exiting is a likely reaction when employeesare so appalled by the bullshit that they cannotstay with the organization or unit, or when theyare already disillusioned, and the bullshit (possiblythe latest bout in a stream of bullshit) is the laststraw. For exiting to happen, employee dissatis-faction with the situation must rise to such a levelthat the disadvantages of remaining and facingbullshit in the workplace are greater than thedisadvantages of leaving. Or alternatively, thepersonal costs of leaving should be low enoughrelative to the costs of the two other responses inwhich workers remain and either contest thebullshit (i.e., voice) or disengage from the work-place bullshit (i.e., neglect).
  4. In the words of U.S. law-yer and presidential adviser Ted Sorensen, it islikely produced unknowingly, as many employeesdevelop “a confidence in [their] own competencewhich outruns the fact” (Sorensen, 1963, p. 72).
  5. When faced with ‘jargonese,’ often people assumethat they are missing something, or they confusevagueness for profundity. The rule holds however,that if it is not possible to understand what thewords in a statement mean, then it is reasonableto suspect the statement to be bullshit.
  6. The cornerstone to recognising bullshit isknowing how it masquerades. This involves recog-nizing how colleagues go about framing statements(in written, spoken, or graphical form) that arewithout regard for the truth. Typically, suchstatements are abstract and general in nature andcome across as the opposite of plain English. Thestatements will lack details, sources, and logic,and they will be full of logical disconnects andgaps. Furthermore, if a statement is riddled withmeaningless language, acronyms, buzzwords, andjargon, then it is likely to be bullshit.
  7. some bullshittersbullshit because they are naı ̈ve, biased, or sloppyin their handling of statements. They do notrealize they are crafting or spreading bullshit.There is a primary need therefore to be alert tothe possibility of bullshit. While accepting itsubiquity, one must avoid becoming so accustomedto bullshit as to be indifferent to its presence. Inother words, it is necessary to develop a healthycynicism about the possibility of bullshit.

   I wouldn't phrase it this way. Instead, I consider intellectual thought a healthy way to go.

   Existentialists have gone about this by considering every choice in life as reborn; by being conscious of what we do, we shape not only our own consequence but also that of others.

   In other words: behave like you're experiencing everything for the first time, except with wisdom.

  8. Third, the audience is more likely to find thebullshit appealing if they also find it credible. Akey to credibility is the identity of the personcommunicating the bullshit.

   The higher up, hierarchically speaking, that a person is, the more likely people are to swallow their claims without evidence of truth.

   Hierarchy does not relate to credibility.

  9. Remember that bullshitters, unre-stricted by truth, have more freedom to frametheir statements. They are at liberty to deviseappealing bullshit with three significant charac-teristics. First, the bullshit may offer personalbenefits to the audience. For example, if a scien-tist in a research and development (R&D) depart-ment hears some bullshit from their boss thatsuggests the company is about to double the R&Dbudget, the scientist is likely to find this bullshitappealing. In addition, some employees may alsorelish or need workplace bullshit so as to flourish intheir jobs. They view bullshit as a necessary aspectof organizational life. Trendy jargon, flaky logic,and shallow arguments can be so appealing tosome that they provide them with direction andenergy.
  10. Furthermore, abullshitter’s statements may never have beenintended to be believed or even to garner muchattention. They are intended to misrepresent bybeing appealing or convincing, or by distracting,exhausting, or disengaging colleagues, so thatagendas can be pursued with little or no resis-tance. This lack of awareness of the true nature ofworkplace bullshit is one of the reasons why thereis such an abundance of it (Fredal, 2011).
  11. consider when a manager tells em-ployees that they must do a task in a certain waybecause it is so specified in the union’s collectiveagreement, but the manager has no idea whetherthis specification in the collective agreementactually exists or not. In this case, the manager isconsciously bullshitting. They are not lying,because they do not know whether the task isactually specified in the collective agreement.

   This is true and unethical; One cannot work on an intellectually sound level by guessing that there is ground to stand on.

  12. The bullshitter makes adecision to further that agenda through commu-nicative acts and decides on a message and amedium that will help them to achieve thatagenda. Crucially, while doing so, they disregardthe truth, in the sense that they are not concernedwith the truth, inaccuracy, or falseness of theirmessage but only in its efficaciousness in promot-ing the desired agenda
  13. when we engagein work, we must distinguish between this type ofsocial bullshit, which can be harmless or evenhelpful to the organization (because it can enablethe development of normal interpersonal re-lationships), and other types of bullshit that canhave damaging impacts on the organization.

   This points out the difference between personal bullshit and work bullshit; the later may help at times, but largely, corporate bullshit is anti-intellectual and damages the workplace.

  14. the more often colleagues at work are asked tocomment on matters about which they know littleor nothing, the more bullshit there is
  15. Bullshit has become socommonplace that it is suggested that businesscommunications are dominated bytruthiness(inwhich the validity of something is based on how itfeels),post-factlanguage (taking a position thatignores facts), andecho chambers(where positive-feedback loops create cravings for and fuel thespread of bullshit
  16. Marketing bullshit(a.k.a. puffery)Exaggerated or false claims by marketersthat amplify the features and performanceof a product or service (Chakraborty &Harbaugh, 2014).In 2000, a court ruled that ads from the PapaJohn’s pizza company stating “Betteringredients. Better Pizza” could not beverified as fact and should be deemedpuffery
  17. Jargon bullshit Words or expressions used by a particularprofession or group to make something seemlegitimate and enticing, while also muddlinglanguage and thinking (Poole, 2013; Spicer,2017).
  18. AbstractMany organizations are drowning in a flood of corporate bullshit, andthis is particularly true of organizations in trouble, whose managers tend to makeup stuff on the fly and with little regard for future consequences. Bullshittingand lying are not synonymous. While the liar knows the truth and wittingly bendsit to suit their purpose, the bullshitter simply does not care about the truth. Man-agers can actually do something about organizational bullshit, and this ExecutiveDigest provides a sequential framework that enables them to do so. They cancomprehend it, they can recognize it for what it is, they can act against it, and theycan take steps to prevent it from happening in the future. While it is unlikely thatany organization will ever be able to rid itself of bullshit entirely, this article arguesthat by taking these steps, astute managers can work toward stemming its flood
  1. ”Nazismen var en vänsterrörelse. Vet att ni inte uppskattar det men det var bla därför nazisterna och kommunisterna klarade av att dela upp Östeuropa när Hitler och Stalin startade WWII genom att angripa polen.” – Magnus Jacobsson på Twitter den 1 februari. ”Det är ändå ironiskt det här med att sossarna kör med brunsmetning. De enda som faktiskt haft eftergiftspolitik till historiens enda nazistiska regering är sossarna.” – Martin Hallander, tidigare KDU-ordförande, på Twitter den 19 februari.
  2. 2019 lanserade Sverigedemokraterna en affischkampanj på Stockholms tunnelbanor med texten: ”Det är inte första gången sossarna hjälper Tyskland att ta över Europa.” Kampanjen anspelade på en diskussion om EU och fick stark kritik från flera håll, däribland av den dåvarande justitieministern Morgan Johansson (S) som skrev att ”SD bedriver nu ren historieförfalskning i Goebbels anda”, samt av Judiska ungdomsförbundet som ansåg att ”det är omdömeslöst, historielöst och exploatering av Förintelsen i politiska syften”. Mikael Nilsson menar att Sveriges roll under andra världskriget har diskuterats länge och ur olika perspektiv. – En ironisk och lite tragisk sida till det hela är att mycket av den kritik som framförs mot den svenska politiken under andra världskriget som idag förs fram från högern, det var kritik som fördes fram av vänstern på 90-talet. Maria-Pia Boëthius bok ”Heder och samvete” granskade Sveriges roll under kriget och paketerade det i en vänster­moralisk kontext.
  3. En av dem som uppmärksammats för att på sina sociala medier skrivit att nationalsocialismen vuxit fram ur vänstern är Magnus Jacobsson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och andre vice ordförande i Trafikutskottet. Bland annat har han skrivit på Twitter: ”Nationalsocialistiska partiet var en del av alla de vänster­sekter som kämpade om ­makten i Tyskland efter WWI.”