3 Matching Annotations
 1. Aug 2023
  1. Nieuws kwam tot ons via een combinatie van kranten, bladen en radio of tv. Papieren media hadden het te doen met beperkte fysieke ruimte omdat papier geld kost, ook iets weegt en meer papier is ook nog duurder te vervoeren. Bij radio- en tv-zenders was het niet anders door beperkte tijd, een beperkt aantal kanalen en zeer hoge kosten. Dus een redactie maakte een beperkte selectie voor ons: een filter.Ook informatie-uitwisseling onderling ging per post en ook dat was bewerkelijk en bepaald niet gratis. Iets dergelijks gold eigenlijk voor alle vormen van informatie die tot ons kwam.En sinds een tijdje worden die filters minder belangrijk of ze verdwijnen compleet. Het zelf massaal verspreiden van (nep-)nieuws en andere informatie kost niets meer, dus iedereen kan iedereen onbeperkt bekogelen met extreme hoeveelheden informatie.In veel gevallen is er geen enkel filter meer op die toestroom van informatie. En al is dat filter er wel, dan moet je dat zelf maar zien in te stellen. Of, nog erger, het filter is er, maar functioneert niet in jouw belang en is daarmee onbetrouwbaar

   info filters niet meer ingebouwd in het systeem; dat moeten we nu zelf zien te creëeren, of deze worden anders voor ons gemaakt (zie bijvoorbeeld algoritmes, enzo)

 2. Apr 2021
  1. This post articulates a lot of what I've been thinking about for the past 18 months or so, but it adds the additional concept of community integration.

   Interestingly, this aligns with the early, tentative ideas around what the future of In Beta might look like as a learning community, rather than a repository of content.

 3. Sep 2020