1 Matching Annotations
  1. Aug 2021
    1. Aaron linkt in zijn blogpost aan meer bronnen die ik zeker eens verder wil onderzoeken voor mijn eigen Frankopedia.

      I love that Frank calls his personal wiki / digital garden / online commonplace book "Frankopedia".

      I should come up with a more clever name for mine.