1 Matching Annotations
  1. Dec 2022
    1. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen in samenwerking met maatschappelijke organisaties,deskundigen en andere bedrijven wij een structurele verbetering in de productieketensvan ons assortiment kunnen bereiken. Vandaar dat wij samen werken met relevantepartijen, en betrokken zijn bij diverse multi-stakeholder platforms. Lidl is bijvoorbeeld lidvan het RTRS-bestuur, een actief lid van het World Banana Forum, een van de oprichtersen nog steeds lid van het bestuur van de Sustainable Cocoa Board, zit in het technischadviescomité van GLOBALG.AP GRASP en is lid van werkgroepen binnen de BangladeshAgreement, de ACT Initiatief en de RSPO. Lidl streeft ernaar om vóór april 2021 actief teworden bij een derde Multi-Stakeholder Initiatief dat zich op een relevante manier inzetom de rechten van arbeiders te verbeteren in hoge risico productieketens

      Samenwerking met maatschappelijke organisaties voor structurele verbetering in de productketens.