3 Matching Annotations
  1. May 2022
  2. Dec 2021
    1. Autir sa snazi navodit amosferu nenavisti voci narodu a vyvolat dojem ohrozenia z vojny. Vyuziva ptitom narrativ nenavisti voci Ruskej federacii s nepodlozenymi faktami a vyfabulovanymi skutocnostami

    1. Tri z najdiabolskejších entít na našej planéte boli pred pár dňami obvinené peruánskym súdom za spiknutie a vytvorenie nového koronavírusu za účelom dosiahnutia svetovej dominancie.

      Primitívna urážka a tvrdenia, ktoré nie sú nijak podložené faktami.