4 Matching Annotations
 1. Dec 2021
  1. Tri z najdiabolskejších entít na našej planéte boli pred pár dňami obvinené peruánskym súdom za spiknutie a vytvorenie nového koronavírusu za účelom dosiahnutia svetovej dominancie.

   Primitívna urážka a tvrdenia, ktoré nie sú nijak podložené faktami.

  2. Nejedná sa o oficiálny rozsudok súdu. Dokument nie je súdnym rozhodnutím, ale len názorom niektorých sudcov. Neexistuje žiadne rozhodnutie peruánskeho súdu, ktoré by naznačovalo, že koronavírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19, bol spôsobený človekom.

  1. Kollár by pokojne zavrel ľudí nad 60 rokov doma, aby ich ochránil pred omikronom

   Fráza "zavrieť doma" je manipulatívna. Šlo by o krátky lockdown počas sviatkov pre ľudí 60+., nakoľko sú najrizikovejšou skupinou obyvateľstva a tvoria najväčší počet hospitalizácií.