5 Matching Annotations
 1. Jul 2023
  1. The jinja

   اینا برای کار با Jinja است من دیگه خیلی وارد این قسمت نمیشم

  2. ‘web templating system’

   ایم مفهوم Web Templating System خیلی مهمه میگه یعنی طراحی یک فایل HTML که بشه Variable Data ها را داخلش Insert کرد. میگه این سیستم شامل یک Engine که برات خروجی HTML را Render می کند و یک Data Source و همچنین یک template processor است.

  3. render_template

   این render_template که بذاری یعنی برو از Template Engine بخون . با این تابع میگی برو از تو پوشه TEMPLATE و فایل hello را بخون

 2. Aug 2019
 3. Dec 2015