2 Matching Annotations
  1. Mar 2024
    1. Strofe 1:Hvor gaden har ingen endeI den første strofe introduceres læseren til digtets centrale motiv, "gaden". Den gentagne linje "hvorgaden har ingen ende" antyder en følelse af tidløshed og uendelighed. Gaden symboliserer ikke kundet fysiske sted, men også erindringen om barndommen, som synes uendelig og tidløs.Strofe 2:og hvor du bor i en længsel
    2. kan du give en uddybende analyse hvor du gennemgår digtet strofe for strofe

    Tags

    Annotators