1 Matching Annotations
  1. Nov 2020
    1. A Wikipedia kifogása az iTA szócikkel kapcsolatban

      Mint Wikipedia szerkesztésért "felelős" jelzem: ne törődj ezzel! Nem számít túlzottan, ha majd az "supervisor"-ok mégis jeleznek (amit nekem fognak), teszek valamit. A tag törölhető - szerintem.