1 Matching Annotations
  1. Mar 2023
    1. דוגמה לשימוש שלי במטה-קוגניציה בלמידה היא כאשר אני לומדת נושא מסוים אני חושבת מהי הדרך היעילה ביותר בשבילי ללמוד אותו. אני בודקת איך הכי קל לי ללמוד את הנושא ותוך כדי הלמידה מבצעת רפלקציה על הלמידה שלי- ממשיכה עם מה שעובד בשבילי ומותרת על מה שלא. כך הלמידה שלי נעשית יעילה יותר. כך למשל שאני לומדת למבחן אני מתחילה בקריאה של החומר ובודקת אם אני זוכרת אותו, אם שינון לא עוזר לי אני עוברת לצפייה בסרטונים וכך מגיעה לדרך שהכי טובה ויעילה בשבילי. כל זה הודות לשימוש שלי במטה- קוגניציה המאפשרת לי לחשוב ולבקר את הדרך בה אני לומדת.