8 Matching Annotations
  1. Mar 2019
  2. Feb 2019
    1. Welcome to my webpage. Here you can post any notes, comments etc...

  3. localhost:8081 localhost:8081
    1. Uvedba v delo Tip predloge Zapisnik o uvedbi izvajalca v delo Spremni dopis za zapisnik Pripravil Tiskaj predlogo $("#pripravaRazpisneRV_form_Uvedbavdelo").submit(function(){ if($('#pripravaRazpisneRV_acOpisFaze').attr('vrednost') == null || $('#pripravaRazpisneRV_acOpisFaze').attr('vrednost') === '') { alert('Prosimo, izberite naročilo.'); return false; } else { //requestu dodamo vrednosti iz autocompleta () $("#pripravaRazpisneRV_hdn_sifProj_Uvedbavdelo").val($('#pripravaRazpisneRV_acSifraProjekta').attr('vrednost')); $("#pripravaRazpisneRV_hdn_fazaId_Uvedbavdelo").val($('#pripravaRazpisneRV_acOpisFaze').attr('vrednost')); if(!$('#pripravaRazpisneRV_page_Kontrolnilist .panel-heading .panel-title a').hasClass("collapsed")){ $("#pripravaRazpisneRV_hdnNaslovRazpisa").val($('#pripravaRazpisneRV_txtNaslovRazpisa').val()); $("#pripravaRazpisneRV_hdnStPogodbe").val($('#pripravaRazpisneRV_txtStPogodbe').val()); $("#pripravaRazpisneRV_hdnDatum").val($('#pripravaRazpisneRV_txtDatum').val()); $("#pripravaRazpisneRV_hdnNadzornik").val($('#pripravaRazpisneRV_txtNadzornik').val()); } return true; } }); Pooblastila Tip pooblastila Pooblastilo izvajalcu za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu oz. obdelovalcu gradbenih odpadkov Pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov o ravnanju z odapdki v elektronski sisetm is-odpadki v imenu povzročitelja odpadkov Spremni dopis za pooblastila Pripravil Vročiti Tiskaj predlogo $("#pripravaRazpisneRV_form_Pooblastila").submit(function(){ if($('#pripravaRazpisneRV_acOpisFaze').attr('vrednost') == null || $('#pripravaRazpisneRV_acOpisFaze').attr('vrednost') === '') { alert('Prosimo, izberite naročilo.'); return false; } else { //requestu dodamo vrednosti iz autocompleta () $("#pripravaRazpisneRV_hdn_sifProj_Pooblastila").val($('#pripravaRazpisneRV_acSifraProjekta').attr('vrednost')); $("#pripravaRazpisneRV_hdn_fazaId_Pooblastila").val($('#pripravaRazpisneRV_acOpisFaze').attr('vrednost')); if(!$('#pripravaRazpisneRV_page_Kontrolnilist .panel-heading .panel-title a').hasClass("collapsed")){ $("#pripravaRazpisneRV_hdnNaslovRazpisa").val($('#pripravaRazpisneRV_txtNaslovRazpisa').val()); $("#pripravaRazpisneRV_hdnStPogodbe").val($('#pripravaRazpisneRV_txtStPogodbe').val()); $("#pripravaRazpisneRV_hdnDatum").val($('#pripravaRazpisneRV_txtDatum').val()); $("#pripravaRazpisneRV_hdnNadzornik").val($('#pripravaRazpisneRV_txtNadzornik').val()); } return true; } }); Imenovanja Tip imenovanja Imenovanje vodje nadzora (m) Imenovanje vodje nadzora (ž) Imenovanje koordinatorja za varstvo pri delu (m) Imenovanje koordinatorke za varstvo pri delu (ž) Imenovanje nadzornega inženirja posebne stroke Tiskaj predlogo $("#pripravaRazpisneRV_form_Imenovanja").submit(function(){ if($('#pripravaRazpisneRV_acOpisFaze').attr('vrednost') == null || $('#pripravaRazpisneRV_acOpisFaze').attr('vrednost') === '') { alert('Prosimo, izberite naročilo.'); return false; } else { //requestu dodamo vrednosti iz autocompleta () $("#pripravaRazpisneRV_hdn_sifProj_Imenovanja").val($('#pripravaRazpisneRV_acSifraProjekta').attr('vrednost')); $("#pripravaRazpisneRV_hdn_fazaId_Imenovanja").val($('#pripravaRazpisneRV_acOpisFaze').attr('vrednost')); if(!$('#pripravaRazpisneRV_page_Kontrolnilist .panel-heading .panel-title a').hasClass("collapsed")){ $("#pripravaRazpisneRV_hdnNaslovRazpisa").val($('#pripravaRazpisneRV_txtNaslovRazpisa').val()); $("#pripravaRazpisneRV_hdnStPogodbe").val($('#pripravaRazpisneRV_txtStPogodbe').val()); $("#pripravaRazpisneRV_hdnDatum").val($('#pripravaRazpisneRV_txtDatum').val()); $("#pripravaRazpisneRV_hdnNadzornik").val($('#pripravaRazpisneRV_txtNadzornik').val()); } return true; } }); Prijava gradbišča

      te štiri zadeve se berejo iz v_fep_drsc_naroc