1 Matching Annotations
  1. Jul 2020
    1. Många upplever sina största svårigheter i relationer med andra särskilt med de mest nära, kära och intima. Lev livet fullt ut visar oss hur våra relationer kan vara en ingång till ett andligt uppvaknande, om vi använder oss av dem på ett klokt och vist sätt.

      Och här låter det som att den som TÄNKER för mycket behöver balansera det med motsatsen att KÄNNA, vilket man har god nytta av i relationer exempelvis.

      Igen, Carl Jungs typteori. Medicinhjulets väderstreck, elementens eld (tänkande) och dess motsats vatten (känslor)