12 Matching Annotations
 1. Last 7 days
 2. Feb 2024
 3. Sep 2023
  1. 1:41 identifying with a persona, consequence of society/expectations on oneself, & compromising the self

   Persona is fine, as long as you don’t “identify” with it

  1. For Kierkegaard, anxiety/dread/angst is "freedom's actuality as the possibility of possibility." Kierkegaard uses the example of a man standing on the edge of a tall building or cliff. When the man looks over the edge, he experiences an aversion to the possibility of falling, but at the same time, the man feels a terrifying impulse to throw himself intentionally off the edge. That experience is anxiety or dread because of our complete freedom to choose to either throw oneself off or to stay put. The mere fact that one has the possibility and freedom to do something, even the most terrifying of possibilities, triggers immense feelings of dread. Kierkegaard called this our "dizziness of freedom".

   Kierkegaard seems to point at the fear or anxiety of becoming the shadow, fully, and not wanting to become it, but he seems to use certain thiught patterns to deal with it. Is this the reason why Jung critiques him?

 4. Aug 2023
 5. Jan 2022
  1. A short, interesting essay with some useful quotes. Sadly much of it is derivative of many other sources I've read and studied, so this is a rather unenlightening little work for me. This piece and the popularity of the book from which it derives may have helped to popularize some of the ideas of memory going into the late 80s and early 90s however.

   There are some interesting tidbits of the use of memory with respect to psychoanalysis into the 1900s with figures like Freud and Jung, but one would need to go deeper than the brief suggestions in the final paragraphs here.

 6. Jul 2020
  1. Många upplever sina största svårigheter i relationer med andra särskilt med de mest nära, kära och intima. Lev livet fullt ut visar oss hur våra relationer kan vara en ingång till ett andligt uppvaknande, om vi använder oss av dem på ett klokt och vist sätt.

   Och här låter det som att den som TÄNKER för mycket behöver balansera det med motsatsen att KÄNNA, vilket man har god nytta av i relationer exempelvis.

   Igen, Carl Jungs typteori. Medicinhjulets väderstreck, elementens eld (tänkande) och dess motsats vatten (känslor)

  2. Dessa ingångar eller portar, som han kallar dem, kan alla användas för att ta oss tillbaka till nuet, där inga problem finns. Det är bara i nuet som vi hittar glädjen och kan omfamna vårt sanna jag.

   Här verkar han utgå från att det faktiskt finns minst fyra "portar" vilket stämmer överens med Carl Jungs teori att den MINST utvecklade funktionen hos en individ är "porten till det undermedvetna" varigenom all mänsklig transformation sker.

   Man går helt enkelt in genom sitt MINST utvecklade personlighetsdrag och kan då nå sitt meditativa jag som ligger under och bakom alla personlighetsdrag. De olika personlighetsdragen är tänkande (eld), kännande (vatten), kroppsliga intryck (jord) respektive intuition (luft).

   Det är i sin tur samma sak som indiankulturernas medicinhjuls fyra väderstreck med människan i mitten.

  3. Dessa ingångar eller portar, som han kallar dem, kan alla användas för att ta oss tillbaka till nuet, där inga problem finns.

   Men här skriver de att han pekar på FLERA portar. Kanske utgår Eckhart Tolle från Jungs funktioner och säger att det finns fyra - tänkande, kännande, intuition och sinnesintryck. Bakom/under dessa finns den fullt ut levande människan som gör att vi upplever glädjen och kan omfamna vårt sanna jag.

   Exakt samma fyra mänskliga medvetande-funktioner som återfinns i indiankulturernas medicinhjul som de fyra väderstrecken och i den antika elementlärans vatten (känsla), eld (tänkande), luft (intuition) och jord (sinnesintryck)

  4. Eckhart Tolle klargör också att kroppen är nyckeln till vår inre ocean av kunskap och vägen till sinnesro.

   Ja, för Eckhart Tolle som sannolikt är dominant iNtuitiv och därefter Thinker (exempelvis INTJ eller INFJ som båda har dominant introverterad intuition) är extraverterad Sensing, dvs den fysiska världens sinnesintryck på kroppen den minst utvecklade funktionen (i alla fall den fjärde sämsta). Carl Jung sa att porten till det undermedvetna, och därför all verklig personlig transformation, är den minst utvecklade funktionen.

   Så hade Eckhart Tolle varit som min brorsa, en ESTP, så hade introverterad intiuition (en av mina bästa förmågor exempelvis, som INTJ) varit nyckeln till vår "inre ocean av kunskap och vägen till sinnesro"

 7. May 2015
  1. my sermons seven

   In interview with Tyler Wilcox in 2009, Alasdair Roberts referred to the

   specifically Jungian references to the "sermons seven" and mandalas... it's like a quest song against conflict and towards individuation. I know a lot of people with strong political or religious convictions whose musical and artistic practice is guided by that – in some ways I envy that kind of certitude, but I suppose my thing is always about flexibility, multiplicity, confusion wanting to reflect the turmoil of reality... always trying to remember that the oar in the ocean is a winnowing fan on dry land.'