6 Matching Annotations
  1. Apr 2024
  2. Mar 2024
  3. Jan 2024
    1. Podcast 3.03 - Arjan Broere - 'Ik zie dat kenniswerkers geen afspraken maken en niet normatief zijn'

      16:00 Begin van productiviteit is jezelf tegenkomen. "Zie het als een onderzoek"