2 Matching Annotations
  1. Dec 2020
    1. Jag känner fullt förtroende för att Åkesson menar allvar när han pratar om att stänga landets gränser och att förmå invandrare att lämna. Jag är fast förvissad om att 34% av våra läkare, 14% av våra sjuksköterskor och 26% av våra undersköterskor sitter löst.
  2. Feb 2020