2 Matching Annotations
  1. Feb 2020
    1. I sådana statliga internat ska alltså 13-åringar och kanske även 18-åringar placeras. Och de ska kunna placeras där även om de inte dömts för något brott.
    2. Därtill blir det lite körigt för dem att ta upp våldtäkter och andra sexualbrott, eftersom SD har haft och har en hel del problem med just den brottsligheten inom det egna partiet.