1 Matching Annotations
  1. Dec 2022
    1. Binnen ons non-food assortiment controleren wij regelmatig de naleving vanmensenrechten en voeren jaarlijks onafhankelijke amfori-BSCI-social audits uit bijalle producenten van onze eigenmerk producten in productielanden buiten Europa.De resultaten van deze audits worden altijd geëvalueerd en vormt de basis voor onzeinkoopbeslissing. Ook binnen dit deel van het assortiment communiceren wij onzeverwachtingen richting leveranciers. In ons beleid verwachten we dat kinder- endwangarbeid proactief wordt bestreden. Daarnaast zijn we binnen dit deel van hetassortiment ook betrokken bij verschillende projecten en initiatieven om de ecologischeen sociale uitdagingen aan te pakken, met name in de textielproductie: lage arbeids- enmilieucriteria, en een hoog verbruik van grondstoffen, chemicaliën, energie en water

      Voert onafhankelijke amfori-BSCI-social audits uit bij alle producten van eigenmerk producten.