2 Matching Annotations
  1. Mar 2015
    1. Når politi og Anundsen er uenig i dommen fra lagmannsretten og mener tingretten har rett så vil jeg si at det med overveiende sannsynlighet er denne siste dommen som blir stående. Selv om høyesteretten skulle få saken er jeg rimelig sikker på at de vil være mer på linje med lagmannsretten enn tingretten.

      Av erfaring vil jeg si at tingrettens avgjørelser i de fleste tilfeller MÅ ankes om man ønsker rettferdighet for "jørgen hattemaker" . Er man uheldig har man ikke krav på advokat i første rett,og burde således ikke bruke penger på det,men konsekvent anke en kjennelse gjort av tingretten for å komme for en rett hvor det finnes "mennesker" . Hvor politiets arbeid kan sjekkes,hvor bevis som burde avskjæres blir avvist. Tingretten har gjort seg selv overflødig,og jo raskere folket ser dette og anker alt videre vil vi faktisk se forandring i norges lover.

  2. Feb 2015
    1. Bare overskriften sier sitt! Skremmende at noen folk i det hele tatt vil stemme ap. Lurer på hvor mange % som kan regnes som "kjøpte" stemmer og hvor mange som kort og enkelt bare lar seg lure,igjen og igjen.. og igjen..