2 Matching Annotations
 1. Oct 2023
  1. this phenomenon is not reserved for biological species only but also for technological ones

   Technology development may also be described in terms of punctuated equilibria. #openvraag Are S-curves to be seen as punctuated equilibra? Explore * 1997 https://www.researchgate.net/publication/227447190_A_Punctuated-Equilibrium_Model_of_Technology_Diffusion * 1990 https://www.jstor.org/stable/2006599

 2. Aug 2023
  1. The original accident is een concept van de Franse filosoof Paul Virilio, waarmee hij waarschuwt voor de onbedoelde gevolgen van technologische ontwikkeling. Uiteindelijk stuit elke technologie op een grens waardoor er een ongeval zal ontstaan, zo stelt hij. Daarmee leren we wat er verbeterd moet worden. Tegelijkertijd maakte hij zich steeds meer zorgen over de onbeheersbaarheid van technologische vooruitgang. Stevenen we af op een doomsday?

   Original accident: elke tech heeft een onbedoeld gevolg, en dat leidt uiteindelijk tot een 'ongeval'. zo leer je meer over het wezen van die tech, en wat er verbeterd moet worden. Virilio vreest kennelijk dat huidige tech dev tempo te hard is om dat proces beheersbaar te laten verlopen.

   https://anarch.cc/uploads/paul-virilio/the-original-accident.pdf

   https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Virilio

   "Accidents reveal the substance"